se dkno fiuk de

Hantera ilska och aggression

Vad är ilska? Varför aggression?

Att dominera eller bli dominerad

När vi människor känner oss hotade, reagera vi mer eller mindre automatiskt med antingen, ilska och aggression eller rädsla, att dominera eller bli dominerad.

När Ilskan triggas, sätt kroppen i stridsberedskap, hjärtat slår fortare och adrenalin pumpas ut i blodet. Aggressiva känslor strömmar fram, vilka gör oss redo för försvar.

 

Ilskan en naturlig del av oss

Ilskan är alltså en helt naturlig del av det mänskliga och en förutsättning för att vi skall överleva. Ändå upplever många att ilskan ställer problem i deras liv.

Ilskan måste uttryckas innan den försvinner

Ilskan måste ut på ett eller annat vis

Ilska och aggression försvinner aldrig av sig själv, den måste komma ut på ett eller annat vis, förr eller senare.

Det främsta problemet upplevs vara hur ilskan skall uttryckas, utan att andra blir lidande.

När adrenalinet strömmat till och kroppen satts i beredskap, befinner sig kroppen i ett stresstillstånd.  Kroppen är då inställd på att slåss och vill göra sig av med överskottsenergin, instinkten säger att vi fysiskt ska reagera (avreagera oss) på den upplevda faran. Men eftersom vi som människor lever efter vissa, normer, lagar och sunt förnuft, kan vi inte blint följa vår instinkt och fysiskt uttrycka vår ilska och aggressioner, istället måste vi hitta alternativa vägar att hantera vår ilska.

 

 ^  Tillbaka till början av sidan

 

Vad blir du arg på? Hur hantera du din ilska? Berätta!