se dkno fiuk de

Hantera ilska och aggression

Ilskans makt

Upplever du din ilska som ett problem?
Ja
Nej

Kontrollerar du ilskan eller kontrollerar ilskan dig?

Så länge vi är mästare över vår ilska, känner vår ilska, är ilskan en mäktig kraft som rätt använd driver oss framåt och skyddar oss från faror.

ilskans makt

Om vi tappar kontrollen eller inte förstår sambanden mellan vår ilska och våra aggressiva reaktioner, helt enkelt inte är vän med vår ilska, verkar den lätt destruktivt.

Det finns en myt som säger att ilskna personer är utåtagerande, högljuda och våldsamma. Visst, det är sant att en del personer med hög ilskenivå saknar impulskontroll och låter första bästa person eller föremål bli offer för dennes ilska, men minst lika vanligt är att vända ilskan innåt, stänga den inom sig. För att kunna leva i djupare relationer till andra krävs att man lär sig hantera sin ilska och aggression, kort och gott att skaffa dig kontroll över ilskan så att den inte kontrollerar dig.

 

När ilskan styr

Ilska som får fritt spelrum att uttryckas impulsivt och oreflekterat utgör ofta ett problem i en individs liv. Inte sällan leder svårigheter med att uttrycka och kontrollera sin ilska, till problem i den socialsamvaron och i relationer till andra.

Kontrollerar ilskan dig eller du ilskan

Det kan nästan upplevas som om man kontrollerades av en större makt, när ilskeruset strömmar till, utåtagerande personer som saknar strategier att hantera sin ilska riskerar då att såra och kränka eller rentav fysisk skada personer i dennes närhet. Andra väljer att stänga inne sin ilska, ilskan lagras då och riskerar att vändas inåt, mot sig själv. Undantrycks ilskan tillräckligt mycket och länge riskerar den att omvandlas till bitterhet. Även om man då undviker att åsamka någon annan direkt skada, är risken stor att man själv tar skada, och att även andra skadas när den outtryckt ilska bubblar över.

Hög ilskenivå skadligt

Flera undersökningar visar på att ilskna och aggressiva personer är farliga både för sig själva och för andra, men framförallt för sig själva. Risken att människor som har problem med att hantera sin ilska och aggression skadar sig är fyra gånger högre än en person med normal ilskenivå och under de period man känner särskilt stark vrede ökar denna risk många gånger om. Utöver risken att skada sig själv, visar forskning att personer som har hög ilskenivå oftare drabbas av hjärtattack än andra.

Livsviktigt att få ur sig instängd ilska

Livsviktigt att minska på ilskan

Hat förblindar heter det, så för att uppleva kärlek krävs att också ilskan och hatet får uttryckas. Ilskan kan också ses som en ventil för våra sorger. Med hjälp av ilskan kan vi, frigöra oss och se bortom sorgen, sträva vidare, våga och ta för oss.

För att göra sig av med ilskan måste den också få ta plats i våra liv. Det bästa sättet för oss människor att hantera vår ilska är därför att uttrycka den omedelbart genom att rikta den mot något yttre fysiskt- eller psykisktobjekt, något som inte är del av självet helt enkelt. Samtidigt måste vi människor givetvis underordna oss etiska och moraliska lagar och principer samt sociala normer. Det finns därför inget enkelt svar på hur ilskan skall ventlieras, men det finns flera olika metoder att tillgå, läs mer om dessa på sidan hantera min ilska.

 ^  Tillbaka till början av sidan

Vad blir du arg på? Hur hantera du din ilska? Berätta!